Categorieën
Belastingrecht

Geen navordering door ambtelijk verzuim (Belastingrecht)

Navordering kan vervelend zijn


Navordering is alleen mogelijk als de inspecteur over een nieuw feit beschikt. De grens is soms moeilijk te trekken. Het Gerechtshof Den Haag vernietigde een uitspraak van de rechtbank.

Categorieën
Belastingrecht

Strafdossier is een op de zaak betrekking hebbend stuk (Belastingrecht)


In een rechtszaak is de Belastingdienst verplicht om alle “op de zaak betrekking hebbende stukken” naar de rechtbank te zenden. De fiscus mag geen informatie achterhouden. Hoe ver reikt die plicht? Dat is een vraag die regelmatig onderwerp is van discussie.

Categorieën
Belastingrecht

Inspecteur handelde voortvarend genoeg


De fiscus mag u niet te lang in onzekerheid laten over de belasting die u moet betalen. Over die eis van voortvarendheid is onlangs een interessante uitspraak van Hof Amsterdam gepubliceerd (ECLI:NL:GHAMS:2017:5349).

Categorieën
Belastingrecht

A-G: navordering wel mogelijk na miljoenenfraude


Een ambtenaar van de Belastingdienst sluist miljoenen weg weg naar een bevriende restauranthouder. Ernstige fraude dus. Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelde dat navordering van dit bedrag niet mogelijk is. De Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad denkt daar anders over.

Categorieën
Belastingrecht

Geen navordering mogelijk na miljoenenfraude (Belastingrecht)

Een ambtenaar van de Belastingdienst sluist miljoenen weg weg naar een bevriende restauranthouder. Ernstige fraude dus. Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelt echter dat navordering van dit bedrag niet mogelijk is.