Dagvaarding ontvangen?

Snelle actie vereist

Dat is schrikken… opeens ligt er een dagvaarding in de bus. Tijd om een advocaat in te schakelen. Toegegeven: dat is niet altijd verplicht. Maar als het zover is, heeft u snel behoefte aan deskundige hulp. Zodat u er niet alleen voor staat. Een advocaat is bij uitstek de deskundige als het gaat om procederen bij de rechter. Snelle actie is vereist, want er gelden termijnen waarmee u rekening moet houden. Wacht niet tot het laatste moment. De voorbereiding op een zitting kost altijd veel tijd.

rechtbank Amsterdam

Of een verzoekschrift?

Sommige rechtszaken starten met een verzoekschrift in plaats van een dagvaarding. Zeker als het om arbeidsrecht gaat. Bijvoorbeeld als uw werkgever een verzoek indient bij de rechter om uw arbeidsovereenkomst te ontbinden. Dat maakt verder niet uit. ook dan is snelle actie vereist.

Ook mogelijk: beslaglegging

Mr. Van Dalen behandelt niet alle zaken. Hij beperkt zich tot arbeidsrecht, belastingrecht en huurrecht. U zal niet zijn gedagvaard door de Belastingdienst. Een aanslagbiljet is een “executoriale titel”, dus de fiscus heeft helemaal geen dagvaarding nodig. Wel kan het zijn dat de deurwaarder beslag komt leggen op uw goederen. Dat is het geval als een schuld heeft die u al lange tijd onbetaald laat. Dan krijgt u van de deurwaarder een exploot van beslaglegging. Ook een officieel stuk, maar geen dagvaarding. Ook verstandig om dan Mr. Van Dalen te bellen: 06-27129900.

Wat nu?

Met de dagvaarding begint de gerechtelijke procedure. Bereid u voor op maanden van onzekerheid. Het kan lang duren voordat het tot een zitting komt. Daarna moet u nog veel geduld hebben totdat u uiteindelijk een vonnis in handen hebt. Maar terug naar de dagvaarding… de volgende stap is dat u mag antwoorden. Dat is de zogenaamde “conclusie van antwoord”. Daarin reageert uw advocaat, natuurlijk namens u, op alles wat in de dagvaarding staat. Dat is de eerste schriftelijke ronde. In theorie kan er dan nog een tweede schriftelijke ronde volgen, met repliek en dupliek. Meestal wordt na de conclusie van antwoord een datum voor een zitting geprikt.

Betreft het een zaak die is ingeleid middels een verzoekschrift, dan gaat het allemaal sneller. Het snelst is een kort geding, bijvoorbeeld als de ontruiming van een woning wordt gevorderd.

Kantonrechter of civiele rechter

Zaken op het gebied van arbeidsrecht en huurrecht komen voor de kantonrechter. Andere zaken worden behandeld door de civiele rechter. Mr. Van Dalen procedeert dus meestal bij de kantonrechter. Het verschil is, grof gezegd, dat de procedure bij de kantonrechter minder streng gereguleerd is dan bij de civiele rechter. In alle fasen van het proces staat mr. Van Dalen u bij. Processtukken stuurt hij pas naar de rechtbank als u akkoord bent met de inhoud. Zo nodig wordt getracht een compromis te bereiken. Als eenmaal het vonnis is gewezen, is de volgende vraag: komt er een hoger beroep? Ook daarin kan Van Dalen advocatuur u adviseren.