Arbeidsrecht

Op staande voet ontslagen, wat kunt u doen?

Als u op staande voet bent ontslagen, is het belangrijk dat u protesteert bij uw werkgever. Dat wil zeggen, als u niet akkoord gaat met dat ontslag. De kans daarop is groot want zo’n ontslag is oneervol en bovendien heeft u dan geen recht op WW. Dus zo snel mogelijk een mail naar de werkgever, met daarin de opmerking dat u zich beschikbaar houdt voor werkzaamheden. Dat laatste is raadzaam in verband met loon dat u achteraf eventueel wilt vorderen.

Strenge voorwaarden

Een ontslag op staande voet heeft ernstige gevolgen en daarom moet zo’n ontslag aan strenge voorwaarden voldoen. Om te beginnen moet er sprake zijn van een dringende reden. Of een dringende reden in uw geval aanwezig is, is sterk afhankelijk van alle feiten en omstandigheden. Diefstal is een goede reden om iemand te ontslaan, dat zal een rechter vaak ook vinden. Maar dan moet wel bewezen worden dat die diefstal inderdaad heeft plaatsgevonden. Ook is ontslag soms een te zwaar middel. Zie bijvoorbeeld Terecht ontslag na het stelen van snoep?. Ook moet het ontslag direct zijn gegeven, de werkgever mag niet wachten. Bovendien dient de reden onmiddellijk aan u te zijn meegedeeld.

rechtbank

Verzoekschrift bij rechtbank

Soms leidt overleg met uw werkgever tot een oplossing. Bijvoorbeeld tot een overeenkomst waarin afspraken staan over een vergoeding en de einde van het dienstverband. Dan heeft u toch recht op WW, tenminste als het contract goed is opgesteld.

Komt u er samen niet uit? Dan kunt u een verzoekschrift indienen bij de rechtbank om het ontslag op staande voet te laten vernietigen. U kunt ook om schadevergoeding vragen, de zogenaamde billijke vergoeding. Dat verzoekschrift moet worden ingediend binnen twee maanden na het ontslag. Wacht daarmee niet want en dag te laat is ook te laat. Dan zijn al uw rechten vervallen en is het ontslag definitief, met alle vervelende gevolgen die daarbij horen.