Tarieven

Vaste prijs soms mogelijk

Geen 6% kantoorkosten

Het uurtarief is mede afhankelijk van het financiële belang en de spoedeisendheid van de zaak. Uitgangspunt is € 300 (exclusief 21% BTW). Is dat veel? Bedenk hoeveel tijd en zorgen u zich bespaart! Anders dan veel collega’s rekent Van Dalen advocatuur geen kantoorkosten. Bij andere advocaten kan dat “extraatje” oplopen tot 6%. Mr. van Dalen schrijft uren en declareert maandelijks. Voordat hij aan een nieuwe zaak begint, moet u eerst een voorschotnota betalen.

Soms is het mogelijk om een prijsafspraak te maken, als het goed is in te schatten hoeveel tijd ermee gemoeid zal zijn. Dan betaalt u een vast bedrag en daarvoor doet mr. van Dalen de hele zaak, zodat u zekerheid heeft over de kosten. Voor huurrecht geldt: als u daarvoor in aanmerking komt, kan subsidie voor rechtsbijstand (“pro deo”) aangevraagd worden. Voorwaarde is wel dat uw inkomen en vermogen beneden een bepaalde grens blijft, waarbij gekeken wordt naar uw belastingaanslag van twee jaar geleden. Zie rechtbijstand.nl.

Vragen? Bel 06-27129900

Eventueel kan subsidie voor rechtsbijstand (“pro deo”) worden aangevraagd

Ook mogelijk: no cure, less pay

Ook is het mogelijk om de declaratie af te laten hangen van het resultaat dat wordt bereikt. U betaalt dan een laag basistarief dat achteraf verdubbeld wordt bij een goede afloop (“no cure, less pay”). Dan moet wel goed worden gedefinieerd wat een goede afloop is en wat niet. Reiskosten binnen Amsterdam brengt mr. van Dalen niet in rekening.

In ieder geval streeft hij ernaar om transparant te zijn, zodat u precies weet wat hij heeft gedaan en hoeveel tijd hij daaraan heeft besteed. Daarom ontvangt u een urenspecificatie. Tijdens het eerste gesprek zullen de kosten ter sprake komen, mr. van Dalen zal ook een inschatting maken van de totale kosten. Hij wil voorkomen dat u een declaratie ontvangt die veel hoger is dan u kon voorzien. “No cure, no pay” is niet mogelijk, want dat staat de Orde van Advocaten niet toe. Als u de rechtszaak wint, dan moet de wederpartij uw kosten vergoeden. Omgekeerd geldt dat ook. Hiervoor zijn vaste bedragen, u zult dus nooit alle gemaakte kosten vergoed krijgen.

Meer weten over mr. Van Dalen? >>